Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela W. Postu (B)

  1. „Bóg zapłać” Agnieszce, c. Martynie Gazarkiewicz i p. Annie Kucharskiej z Basinowa za sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni na niedzielę oraz za ofiarę na środki czystości. W tym tyg. zapraszam rodzinę p. Kądrowskich.
  2. W tym tyg. przypada I czwartek m-ca, po Mszy św. spotkanie formacyjne KŻR. W I piątek m-ca Adoracja Najśw. Sakramentu a Droga krzyżowa będzie po Mszy św. W tym tyg. prowadzą dzieci. W I Sobotę m-ca modlitwy wynagradzające Najśw. Sercu Maryi. Gorzkie Żale w niedzielę po sumie.
  3. Dzisiejszy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przebiega pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”. Ofiary złożone w II Niedzielę Wielkiego Postu do puszek przeznaczone są na ten cel. „Bóg zapłać”.
  4. Zeszłotygodniowa zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na białaczkę chłopca z naszej szkoły w Grabowie wyniosła 869 zł. „Bóg zapłać”.
  5. Przy wyjściu z k-ła jest nowy numer Gościa Niedzielnego.