Ogłoszenia duszpasterskie

27 Niedziela zw. (B) 2021

1.„Bóg zapłać” paniom : Teresie Kowalczyk i Bogusi Kaczmarczyk z Łękawicy za kwiaty, sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę. W sobotę zapraszam p. Anetę Janowską i Jolę Urawską.

2.Zapraszam na codzienne nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o g. 1700. Starajmy się łączyć udział we Mszy św. z nabożeństwem. Najważniejsza jest Najświętsza Ofiara Pana Jezusa.

3. W I czwartek m-ca modlimy się o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Msza św. KŻR i spotkanie formacyjne członków KŻR.

4. Zbliża się termin zapłaty I raty pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę. Zeszyty dla zbierających są w kancelarii.

5. W kancelarii są do nabycia kalendarze na 2022 r.