Proboszcz:

 

Ks. Dariusz Sałek

Urodzony w Radomiu 12.04.1967.

Święcenia kapłańskie 05.06.1993.

Wykształcenie:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister teologii.
  • Akademia Muzyczna w Katowicach – magister sztuki.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktorant muzykologii.

Placówki Duszpasterskie:

  • Chybice – św. Małgorzaty
  • Skarżysko Kamienna – św. Brata Alberta
  • Końskie – Chrystusa Odkupiciela
  • Radom – Świętej Rodziny
  • Radom – Matki Bożej Miłosierdzia